''Τα παιδιά με αναπηρία είναι από τα πιο αποκλεισμένα παιδιά από την εκπαίδευση σε ολόκληρο τον κόσμο''