Έχει το παιδί σας χαμηλή απόδοση στο σχολείο; Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί στην προετοιμασία για τα αυριανά μαθήματα ; Οι καθηγητές παραπονιούνται ότι είναι συνέχεια σε ένταση ; Είναι συχνό φαινόμενο…

Please select a Everest Forms.